Skip to main content

Aanbod

Een ventilatiesysteem is essentieel voor een gezond en comfortabel binnenklimaat in gebouwen. Twee veelvoorkomende systemen die worden gebruikt voor ventilatie in woningen en commerciële gebouwen zijn systeem C+ en systeem D.

Hieronder volgt een beschrijving van beide systemen.

Ventilatiesysteem C+

Ventilatiesysteem C+ staat bekend als een mechanisch ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer van verse lucht en mechanische afvoer van vervuilde lucht. Dit systeem maakt gebruik van ventilatieroosters in ramen of muren om verse lucht van buiten naar binnen te laten stromen. De vervuilde lucht wordt afgevoerd via ventilatiekanalen en een mechanische ventilator, meestal geplaatst in de natte ruimtes zoals badkamer, keuken en toiletten.

Het systeem C+ heeft als voordeel dat het een constante aanvoer van verse lucht mogelijk maakt, waardoor een goede ventilatie en luchtkwaliteit in de woning wordt gegarandeerd. Bovendien is het energieverbruik van systeem C+ over het algemeen lager dan bij volledig mechanische systemen zoals systeem D.

Ventilatiesysteem D

Ventilatiesysteem D, ook wel bekend als een volledig mechanisch ventilatiesysteem, maakt gebruik van mechanische ventilatoren voor zowel de toevoer als de afvoer van lucht. Verse lucht wordt van buiten gehaald via ventilatiekanalen en een mechanische ventilator, terwijl vervuilde lucht via afvoerkanalen en een andere mechanische ventilator naar buiten wordt afgevoerd.

Een belangrijk kenmerk van systeem D is het gebruik van warmteterugwinning (WTW). Dit houdt in dat de warmte die aanwezig is in de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de verse lucht die wordt toegevoerd, waardoor warmteverlies wordt geminimaliseerd. Dit maakt systeem D zeer energie-efficiënt, vooral in gebouwen waar een goede isolatie aanwezig is.

Hoewel systeem D over het algemeen duurder is in aanschaf en installatie dan systeem C+, biedt het een hoger comfortniveau en een betere energiezuinigheid, vooral op de lange termijn.

In conclusie zijn zowel ventilatiesysteem C+ als systeem D effectieve methoden om een gezond binnenklimaat te handhaven. De keuze tussen beide systemen hangt af van verschillende factoren, waaronder de energie-efficiëntie, kosten en de specifieke behoeften van het gebouw en de bewoners.